Stichting Karel van Veen

Cultuurstichting Karel van Veen

Doel
De stichting heeft, met het daartoe bestemd vermogen, ten doel:
a. het levendig houden en vergroten van de belangstelling voor het werk van de kunstenaar Karel van Veen
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn

Publicaties
De stichting initieert  publicaties over het leven en werk van de kunstenaar.
Voor informatie:
info@karelvanveen.nl

CULTUURSTICHTING KAREL VAN VEEN
KvK 59070439