Stichting Karel van Veen

Cultuurstichting Karel van Veen

Doel
De stichting heeft, met het daartoe bestemd vermogen, ten doel:
a. het levendig houden en vergroten van de belangstelling voor het werk van de kunstenaar Karel van Veen
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn

Publicatie
De stichting initieert de publicatie over het leven en werk van de kunstenaar.
Auteur van het boek is de kunsthistorica Yve de Vries.

Voor informatie:
info@karelvanveen.nl

Bank NL84 INGB 0006 2942 93
t.n.v. CULTUURSTICHTING KAREL VAN VEEN
KvK 59070439
BTW NL853304993B01